Art with fashion

ในยุคสมัยนี้ต้องยอมรับว่างานอาร์ตและงานแฟชั่นเจริญก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นเป็นอย่างมากจากสมัยก่อน ผู้คนที่อยู่ในแวดวงการทั้งงานอาร์ตและงานแฟชั่นต่างมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและพร้อมจะพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ต้องยอมรับว่าทั้งงานอาร์ตและงานแฟชั่นในสมัยนี้จึงมีความน่าสนใจอย่างมาก

หากเมื่อนำงานอาร์ตมารวมกับแฟชั่นแล้วล่ะแน่นอนว่าเกิดเป็นสิ่งที่น่าสนใจแน่นอน

ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ดังต่างๆก็นำอาร์ตมาใช้ผสมผสานกับแฟชั่นทั้งนั้นจึงเกิดเป็นผลงานใหม่ใหม่ที่น่าสนใจและสมารถดึงดูดใจคนได้ รู้ไหมเพราะอะไรที่ทำให้งานอาร์ตและแฟชั่นไปด้วยกันเพราะงานอาร์ตและแฟชั่นถือเป็นศาสตร์เดียวกัน แน่นอนว่าเมื่อนำมาผสมผสานมันจึงเกิดการลงตัวและเกิดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ และถ้ากล่าวถึงวงการอาร์ตนั้น

วงการอาร์ตถือว่ากว้างมากและมีความหมายลึกซึ้งมาก

เราจึงแบ่งอาร์ตออกเป็นการทำเลียนแบบธรรมชาติ,การสื่อสารการสื่อภาษาการเชื่อมโยงความเข้าใจและรวมถึงการแสดงตัวตนของผู้สร้างสรรค์งานอาร์ตขึ้นมาด้วย พูดถึงเรื่องอาร์ตไปแล้วมาพูดถึงเรื่องแฟชั่นบ้าง แฟชั่นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นเรื่องของรสนิยมและรสนิยมนั้นต้องได้ยอมรับในกลุ่มคนหรือสังคมขนาดเล็กไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่และแฟชั่นจะทำให้เกิดรู้สึกเบื่อหน่ายในเวลาต่อมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดแฟชั่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดังนั้นวงการแฟชั่นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าวงการอาร์ต

แม้วงการอาร์ตและวงการแฟชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเพียงใดจากยุคสมัยที่ผ่านมาแต่ก็คงยังมีการนำอาร์ตและแฟชั่นในยุคสมัยก่อนกลับมาใช้และดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่อยู่ดี

กล่าวว่าไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยสุดท้ายแล้วงานอาร์ตกับแฟชั่นก็เป็นสิ่งสำคัญของกันและกันเสมอ จึงไม่แปลกที่เราได้จะได้เห็นทั้งงานอาร์ตและแฟชั่นอยู่ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ นาฬิกา รองเท้า เป็นต้น เพราะเชื่อว่าหากเกิดการสร้างสรรค์งานอาร์ตขึ้นแฟชั่นก็จะเกิดขึ้นตามมาหรือเกิดแฟชั่นขึ้นก็จะต้องมีการสร้างหรือรังสรรค์งานอาร์ตขึ้นมาผสมอยู่ในแฟชั่นแน่นอน

About the Author