ประเพณีคืออะไร

 ประเพณีคือจารีตประเพณีที่มีมาแต่สมัยก่อน

ซึ่งสร้างขนบธรรมเนียมขึ้นมาให้คนไทยนั้นได้ปฏิบัติตามกันเพราะจะได้รักษาความเป็นไทยของเราและยังสามารถให้เราและคนรุ่นหลังสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนไทยได้อยู่ในระเบียบของความเป็นไทยเพื่อจะได้ปฏิบัติตามและสืบทอดต่อกันมาและประเพณีมีหลากหลายตามแต่ละสถานที่แต่ละภาคของประเทศเราว่าจะมีประเพณีอะไรบ้างและปฏิบัติกันอย่างไรในแต่ละภาคจะมีประเพณีที่โดดเด่นและสามารถตามได้ตามแต่ละพื้นที่นั้นๆตามความเชื่อของแต่ละภาคและการทำแบบนี้มีมานานแล้วเพื่อให้คนไทยได้รู้จักวิถีชีวตแบบไทยๆที่แท้จริง

ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมให้ดูมีความเรียบร้อยเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงต้องรักษาจารีตประเพณีนี้อย่างมากในการรักนวลสงวนตัวกว่าจะออกเรือนมีสามีมีลูกได้นั้นต้องผ่านอุปสรรค์และการปฏิบัติตนให้ดีและมีความพร้อมมากมายกว่าจะสามารถออกเรือนมีคู่ครองได้จะต้องผ่านประเพณีจารีตของไทยต่างๆที่ทำมาแต่ช้านาน

เพื่อให้ทำตามขนบธรรมเนียมไทยไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานจะต้อง ทำบุญตักบาตร เชิญขันหมาก สวมแหวน  รดน้ำสังข์ กินเลี้ยงและการส่งตัวคู่บ่าวสาวเข้าเรือนหอจะต้องมีการอวยพรจากพวกผู้ใหญ่หรือคนโตมาอวยพรให้ชีวิตคู่ของเราตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราจะต้องทำตามอย่างนี้ถ้าเป็นการแต่งงาน งานสมรส จะต้องทำตามจารีตแบบนี้เพราะมีการทำมานานแล้วและเราก็ต้องปฏิบัติตามเพื่อถูกหลักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเราไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่างๆก็จะต้องผ่านการทำที่ถูกต้องตามหลักจารีตที่ถูกสร้างหรือกำหนดไว้เพื่อให้คนในแต่ละพื้นที่ได้ปฏิบัติตามกันและ

แต่ละภาคจะมีประเพณีจารีตที่แตกต่างกันไปอย่างมากเพราะเราจะมีความเชื่อที่ต่างกันในบางพิธีกรรมฉะนั้นกันฉะนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละภาคว่ามีประเพณีจารีตแบบไหนที่คนในภาคนั้นนิยมปฏิบัติตามกันแต่บางประเพณีทุกภาคพื้นที่อาจจะมีการนิยมทำเหมือนกันหมดเหมือนกันเช่น ประเพณีลอยกระทง ทุกคนจะมีการขอขมาต่อแม่น้ำคงคาที่โดยการนำกระทงลอยพร้อมกับเส้นผมหรือเล็บและมีการใส่เหรียญใส่เงินในนั้นเพราะเชื่อว่าการนำสิ่งไม่ดีออกไปจากเราประเพณีนี้ก็เป็นความเชื่อมานานแล้วและในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติความเชื่ออย่างนั้น

อยู่ฉะนั้นเราควรต้องทำตามเพราะว่าเป็นสิ่งที่สร้างมาสำหรับคนไทยเพื่อให้รู้จักวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังทำให้เราได้รู้ว่าการปฏิบัติตามประเพณีจารีตจะช่วยสร้างความมีระเบียบและสร้างความเพียบพร้อมในทางสังคมไทยของเราให้รู้จักวัฒนธรรมของตัวเองมากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณ วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย  ที่ให้การสนับสนุน

About the Author